205
post-template-default,single,single-post,postid-205,single-format-standard,qode-social-login-1.1.5,qode-restaurant-2.0.2,stockholm-core-2.4.1,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,qode-mobile-logo-set,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

De ce este atât de important „cenzorul la bloc” în cadrul unei administrații?

Administrația unui bloc funcționează strict urmând cadrul legal statutat de Legea 196 din 20 iulie 2018 și trebuie tratată cu toată seriozitatea și rigoarea unei contabilități. În tot acest context, pe lângă administrator și președintele de bloc, apare în scenă încă o persoană cu rol de cenzor, adică o persoană foarte importantă, cu responsabilități clare.

Articolul 59 al legii mai sus menționate ne spune:

(1) Cenzorul/Comisia de cenzori sunt persoanele mandatate de asociaţia de proprietari să urmărească aplicarea prevederilor prezentei legi de către organele de conducere ale asociaţiei de proprietari şi să verifice execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Comisia de cenzori este formată dintr-un număr impar de membri, nu mai mare de cinci.

Articolul 61, după cum urmează:

b) verifică gestiunea financiar-contabilă
c) verifică lunar execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli conform documentelor, registrelor şi situaţiei soldurilor elementelor de activ şi pasiv întocmite de către administrator
d) cel puţin o dată pe an întocmeşte şi prezintă adunării generale rapoarte asupra activităţii sale şi asupra gestiunii asociaţiei de proprietari, propunând măsuri
e) execută controale inopinate, împreună cu 2 membri ai comitetului executiv pentru verificarea contabilităţii şi a activităţii de casierie, şi consemnează rezultatele controalelor în registrul unic de procese-verbale al asociaţiei de proprietari
f) participă la adunările generale ale asociaţiei şi ale comitetului executiv, asigurând legalitatea desfăşurării acestora.

Cenzorul în fapt asigură controlul înregistrării actelor și toată activitatea administrativă a asociației de locatari și are o răspunderea legală aferentă. Iată de ce activitatea unui cenzor trebuie luată în serios în cadrul unei administrații de locatari și nu trebuie privit acest rol ca fiind unul doar de “formă”.

 

No Comments

Post a Comment